Şirket Birleşme & Devralma (B&D) Danışmanlığı

Mergers & Acquisitions (M&A) Advisory

 

Hakkımızda

Bağımsız bir kurumsal finansman firması olarak faaliyet gösteren Anafina Capital Partners Şirket Satış, Birleşme ve Devralmaları, Stratejik Ortaklıklar, Yeniden Yapılandırma gibi işlemlerde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firma ve yatırımcılara danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Yurtiçi ve yurtdışı ofislerimiz aracılığıyla şirket satış, birleşme ve devralma süreclerini ilk aşamasından başlayarak A’dan Z’ye stratejilerin oluşturulması, uygulanması ve işlem sonrası entegrasyon alanlarında tek bir noktadan gerekli tüm hizmetleri müşterilerimize sunmaktayız.

Uzun yıllar kurumsal finansman alanında birçok birleşme ve devralma operasyonları yürüten kadromuz, daha önce hem global hem de yerel firmaların yönetiminde bulunmuş sektör uzmanları ve kıdemli danışmanlardan oluşmaktadır.

 

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimizin temelinde müşterilerimizle yaratılan "Karşılıklı Güven" ve projelerdeki "Yüksek Gizlilik" yatmaktadır.

  • Şirket Satış Tarafı Danışmanlık
  • Şirket Alış Tarafı Danışmanlık
  • Şirket Birleşme, Bölünme, Ortaklık, ve İş Birliği Süreçleride Danışmanlık
  • Şirket Yönetim Danışmanlığı
  • Şirket Operasyonel ve Finansal Yapılandırma Danışmanlığı
  • Şirket Karlılık, Büyüme ve Strateji Danışmanlığı

 

Global Network

Firmamız İşviçre merkezli şirket alım ve satım firması olan Translink Corporate Finance’in Türkiye temsilciliğini yürütmekte olup Translink'in sahip olduğu küresel bilgi ağı üzerinden müşterilerine en uygun alıcı, hedef firma ve yatırımcılara ulaşılmasında destek sağlamaktadır. Yaklaşık 30 ülkede ofisi olan Translink Corporate Finance, kuruluş tarihi olan 1972 yılından bu yana şirket satım, birleşme ve devralma operasyonları kapsamında birçok yerli ve yabancı kuruluşu başarıyla temsil etmiştir.

 

Takım

Deger Becer, Ortak
ABD, Doğu Avrupa, ve Türkiye’de gerçekleştirilen birçok şirket satış, birleşme, ve devralma işleminde çalışan Deger bu işlemlerin ön analizinde, anlaşma sürecinde, ve işlemler tamamlandıktan sonra planlanan yönetim, operasyonel, ve finansal performans iyileştirme alanlarında uzmanlaşmıştır.

Değer, 15 seneye yakın bir sure ABD’de General Electric (GE) ve PwC, 2 seneye yakın bir sure Doğu Avrupa’da Merck & Co. gibi uluslararası firmalarda şirket alım, satış, ve birleşmeleri ile ilgili yapılandırma, operasyonel ve finansal iyileştirme, strateji, inovasyon, büyüme ve karlılık gibi konularda üst düzey yöneticilik yapmış, birçok projeyi yönetmiştir. Son 5 senedir Türkiye’de küçük ve orta ölçekli aile şirketlerine ve yabancı uluslar arası şirketlere bu konularda destek vermiştir.  Deger GE firmasından onaylı Lean Six Sigma (Yalın Altı Sigma) Master Black Belt sertifikasına sahiptir.

Değer, Boğazici Universitesi’nde lisans eğitimini 1995 yılında tamamladıktan sonra 1997 yılında Sam Houston State Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini, 2006 yılında da Cornell Üniversitesi’nden MBA derecesini almıştır.

 

Eser Becer, Ortak
Şirket Birleşme ve Devralma, Yeniden Yapılandırma, Finansal Yapılandırma, İş Optimizasyonu ve Uygulaması gibi konularda bir çok yerli ve yabancı firmanın danışmanı olarak görev almıştır.

Anafina Capital Partners öncesinde, Eser orta büyüklükteki bir firmanın Genel Müdürü olarak görev almıştır. Eser söz konusu firmanın yeniden yapılandırılma sürecinden başlayarak devrine kadar tüm sürecin yönetimini sağlamıştır.

Bunun yanında, Eser'in 10 seneye aşkın ABD’de bulunan Booz Allen Hamilton (şimdiki Strategy&/PwC) ve General Electric (GE) firmalarında Yönetim Danışmanlığı deneyimi bulunmaktadır. Eser GE firmasından onaylı Six Sigma (Altı Sigma) Black Belt sertifikasına sahiptir.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki lisans eğitimini tamamlayan Eser, Yüksek Lisans Derecesini ABD’de bulunan Sam Houston State Üniversitesi’nden almıştır. Eser'in yine ABD’de bulunan Rice Üniversitesi’nden İşletme Yüksek Lisans (MBA) derecesi bulunmaktadır.

 

Efsane Cam, Ortak
Efsane Çam, hisse senedi ve borçlanma senedi ihraçları, şirket birleşme ve satın almaları, özel sektör ve risk sermayesi danışmanlığı gibi çok çeşitli kurumsal finansman faaliyeti uygulamalarında görev almıştır.

Faaliyet alanında çok geniş bir bilgi birikimi ve deneyime sahip olan Çam, 1992 yılında İş Bankası’nda başlayıp İş Yatırım’da devam eden 28 Yıllık kariyeri esnasında 30’un üzerinde Özelleştirme projesinde Proje Sorumlusu olarak yer almış, Coca Cola ve BIM gibi pek çok halka arz projesini gerçekleştirmiş, 2006 yılından bu yana ise İş Yatırım’da Şirket Birleşme ve Devralmalarından sorumlu yönetici olarak tamamlanan 100’ü aşkın Şirket B&D projesinde görev almıştır.

Lisans eğitimini Marmara ve İstanbul Üniversitesinde İşletme ve Sosyoloji alanlarında tamamlayan Efsane Çam İşletme Yüksek Lisans Derecesini (MBA) Bilgi Üniversitesi’nden almıştır. Aynı zamanda INSEAD’da Young Managers Programını tamamlamıştır.

 

Dr. Engin Dilsiz, Ortak
İlaç Sektöründe Türkiye’de gerçekleştirilen birçok şirket satış, birleşme, ve devralma işleminde çalışan Engin bu işlemlerin ön analizinde, anlaşma sürecinde, ve işlemler tamamlandıktan sonra planlanan yönetim, operasyonel, ve finansal performans iyileştirme alanlarında uzmanlaşmıştır.

Engin, 25 seneye yakın bir süre Sandoz, Roche, BMS, Abdi İbrahim, PharmaSwiss, MSD, Alvimedica  gibi uluslararası ve ulusal firmalarda Ürün Yöneticiliği, Bölüm Direktörlüğü ve Genel Müdürlük dahil pek çok rolde çalışmıştır.

Son 5 yıldır ağırlıklı olarak yine ilaç sektöründe İş Geliştirme projelerinde, şirket alım, satış, ve birleşmeleri ile ilgili yapılandırma, operasyonel ve finansal iyileştirme, strateji, inovasyon, büyüme ve karlılık gibi konularda danışmanlık yapmış ve birçok projeyi yönetmiştir. Engin, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'n den 1989 yılında mezun olmuş, Boğaziçi Universitesi’nde 1999 yılında Executive Strategic Management programını tamamlamıştır.

 

Yalçın Özbozdoğanlı, Ortak
Tekstil sektöründe Türkiye markalarından biri olan Sabancı Holding kuruluşu Bossa TAŞ de 30 yıl kadar üst düzey yönetici olarak çalışmış, bu süre içinde çeşitli projelerde ve uluslararası şirket alım ve satımlarında görev almıştır. Daha sonra yurtdışında ve yurtiçinde çeşitli sektörlerdeki firmalarda ve kuruluşlarda yönetim danışmalığı ve genel koordinatörlük pozisyonlarında tecrübelerini kullanmıştır.

Türkiye'de ilk olarak uygulanan Hazine Müsteşarlığı destekli Koru Mutuel Sigorta Şirketi kuruculuğunda, Yönetim ve Danışma Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.

Son beş yıldan beri ağırlıklı olarak yönetim danışmanı olarak yurt dışında (Afrika ağırlıklı) ve yurt içinde ticari şirketlere yönetim, yeniden yapılandırma, operasyonel ve finansal iyileştirmeler, statejik yapılandırmalar, süreç iyileştirmeleri konusunda çalışmalarda bulunmaktadır.

1973-1978 yılları arasında Almanya'da FH KİEL Mühendislik fakültesinden Tekstil ve Tekstil Makine bölümünden Dip.Ing. ünvanıyla mezun olduktan sonra yine Almanya'da FH Mönchenglanbach Mühendislik fakültesinden Ekonomi ve  İşletme konularında eğitim almıştır.

 

İlayda Mağden, Analist
Ilayda, Anafina – Translink’te analist olarak görev almaktadır. Sektör analizleri, piyasa araştırmaları, potansiyel hedef firmaların seçimi, bilgi memorandumu, teaser ve yönetim sunumları gibi  dokümanların hazırlanmasında ekibe destek olmaktadır. Ilayda ayrıca finansal analiz  ve şirket değerlemesinde de ekibe destek olacaktır. Ayrıca analist görevi kapsamında satın alma birleşme işlemleri için proje yönetiminden  ve global ofislerle iletişimden sorumludur.

Anafina’dan önce PwC Türkiye’de Denetim Danışmanı görevini yerine getirmiştir. Bu kapsamda yatırım, portföy şirketleri ve banka denetiminde, BDDK ve SPK regülasyonları konularında bilgi sahibidir.

2013-2017 yılları arasında okuduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü (İngilizce) dereceyle bitirmiştir.

 

Can Özuysal, Analist
Can, Anafina – Translink’te analist olarak görev almaktadır. Sektör analizleri, piyasa araştırmaları, potansiyel hedef firmaların seçimi, bilgi memorandumu, teaser ve yönetim sunumları gibi  dokümanların hazırlanmasında ekibe destek olmaktadır.

Can ayrıca finansal analiz  ve şirket değerlemesinde de ekibe destek olacaktır. Ayrıca görevi kapsamında satın alma birleşme işlemleri için proje yönetiminden  ve global ofislerle iletişimden sorumludur.

Anafina’dan önce Ünlü&Co’da çeşitli departmanlarda rotasyon yaptı ve daha sonra İş Yatırım’da Kurumsal Finansman departmanında Birleşme&Devralma konularında tecrübe edindi.

Can 2016 yılında İngiltere’de Cardiff Metropolitan University’den İşletme diplomasını almıştır.

 

Oğulcan Özyurt, Analist

Oğulcan, Anafina – Translink’te analist olarak görevini sürdürmektedir. Sektör analizleri, piyasa araştırmaları, potansiyel hedef firmaların seçimi, bilgi memorandumu, teaser ve yönetim sunumları gibi  dokümanların hazırlanmasında ekibe destek olmaktadır.

Finansal analiz sürecinde ve şirket  değerlemelerinde ekibe destek verecek olan Oğulcan aynı zamanda görevi dahilinde satın alma&birleşme işlemleri için proje yönetimini  ve global ofislerle iletişimi yürütecektir.

Anafina’ya katılmadan önce PwC Türkiye, İstanbul ofisinde denetim danışmanı olarak görev üstlenen Oğulcan, bu kapsamda enerji, entegre iletişim, teknoloji hizmeti ve geri dönüşüm şirket denetimlerinde deneyim sahibidir.

Oğulcan 2013-2018 yılları arasında Bilkent Universitesi’nde Ekonomi bölümünü tamamlamıştır.

 

 

 

 

İletişim

Her türlü sorunuz için;

Telefon: +90 (212) 323 2101
E-Mail: info[at]anafina[dot]com veya buraya tıklayın