Şirket Alım Satım (M&A) ve Yönetim Danışmanlığı

 

Hakkımızda

Bağımsız bir kurumsal finansman firması olarak faaliyet gösteren Anafina Capital Partners Şirket Satış, Birleşme ve Devralmaları, Stratejik Ortaklıklar, Yeniden Yapılandırma gibi işlemlerde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firma ve yatırımcılara danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Yurtiçi ve yurtdışı ofislerimiz aracılığıyla şirket satış, birleşme ve devralma süreclerini ilk aşamasından başlayarak A’dan Z’ye stratejilerin oluşturulması, uygulanması ve işlem sonrası entegrasyon alanlarında tek bir kaynaktan gerekli tüm hizmetleri müşterilerimize sunmaktayız.

Uzun yıllar kurumsal finansman alanında birçok birleşme ve devralma operasyonları yürüten kadromuz, daha önce hem global hem de yerel firmaların yönetiminde bulunmuş sektör uzmanları ve kıdemli danışmanlardan oluşmaktadır.

 

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimizin temelinde müşterilerimizle yaratılan "Karşılıklı Güven" ve projelerdeki "Yüksek Gizlilik" yatmaktadır.

  • Şirket Satış Tarafı Danışmanlık
  • Şirket Alış Tarafı Danışmanlık
  • Şirket Birleşme, Bölünme, Ortaklik, ve İş Birliği Süreçleride Danışmanlık
  • Şirket Yönetim Danışmanlığı
  • Şirket Operasyonel ve Finansal Yapılandırma Danışmanlığı
  • Şirket Karlılık, Büyüme ve Strateji Danışmanlığı
  • Pazar Araştırması, Ülkeye Giriş Stratejileri ve Fizibilite Çalışmaları

 

Global Network

Firmamız İşviçre merkezli şirket alım ve satım firması olan Translink Corporate Finance’in Türkiye temsilciliğini yürütmekte olup Translink'in sahip olduğu küresel bilgi ağı üzerinden müşterilerine en uygun alıcı, hedef firma ve yatırımcılara ulaşılmasında destek sağlamaktadır. Yaklaşık 30 ülkede ofisi olan Translink Corporate Finance, kuruluş tarihi olan 1972 yılından bu yana şirket satım, birleşme ve devralma operasyonları kapsamında birçok yerli ve yabancı kuruluşu başarıyla temsil etmiştir.

 

Takım

Deger Becer, Ortak
ABD, Doğu Avrupa, ve Türkiye’de gerçekleştirilen birçok şirket satış, birleşme, ve devralma işleminde çalışan Deger bu işlemlerin ön analizinde, anlaşma sürecinde, ve işlemler tamamlandıktan sonra planlanan yönetim, operasyonel, ve finansal performans iyileştirme alanlarında uzmanlaşmıştır.

Değer, 15 seneye yakın bir sure ABD’de General Electric (GE) ve PwC, 2 seneye yakın bir sure Doğu Avrupa’da Merck & Co. gibi uluslararası firmalarda şirket alım, satış, ve birleşmeleri ile ilgili yapılandırma, operasyonel ve finansal iyileştirme, strateji, inovasyon, büyüme ve karlılık gibi konularda üst düzey yöneticilik yapmış, birçok projeyi yönetmiştir. Son 5 senedir Türkiye’de küçük ve orta ölçekli aile şirketlerine ve yabancı uluslar arası şirketlere bu konularda destek vermiştir.  Deger GE firmasından onaylı Lean Six Sigma (Yalın Altı Sigma) Master Black Belt sertifikasına sahiptir.

Değer, Boğazici Universitesi’nde lisans eğitimini 1995 yılında tamamladıktan sonra 1997 yılında Sam Houston State Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini, 2006 yılında da Cornell Üniversitesi’nden MBA derecesini almıştır.

Eser Becer, Ortak
Şirket Birleşme ve Devralma, Yeniden Yapılandırma, Finansal Yapılandırma, İş Optimizasyonu ve Uygulaması gibi konularda birçok yerli ve yabancı firmanın danışmanı olarak görev almıştır.

Anafina Capital Partners öncesinde, Eser orta büyüklükteki bir firmanın Genel Müdürü olarak görev almıştır. Eser söz konusu firmanın yeniden yapılandırılma sürecinden başlayarak devrine kadar tüm sürecin yönetimini sağlamıştır.

Bunun yanında, Eser'in 10 seneye aşkın ABD’de bulunan Booz Allen Hamilton (şimdiki PwC) ve General Electric (GE) firmalarında Yönetim Danışmanlığı deneyimi bulunmaktadır. Eser GE firmasından onaylı Six Sigma (Altı Sigma) Black Belt sertifikasına sahiptir.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki lisans eğitimini tamamlayan Eser, Yüksek Lisans Derecesini ABD’de bulunan Sam Houston State Üniversitesi’nden almıştır. Eser'in yine ABD’de bulunan Rice Üniversitesi’nden İşletme Yüksek Lisans (MBA) derecesi bulunmaktadır.

Ramazan Arslan, Ortak
Ramazan son onbeş yılda enerji, maden,  bankacılık, finans ve sağlık sektörleri başta olmak üzere, Fortune 500 firmaları dahil birçok yabancı ve yerli firma ile ilgili birçok projede Danışmanlık ve Risk Uzmanlığı yapmıştır.

Özelleştirme, şirket ve hisse satışı, finansman temini, sermaye yönetimi, birleşme ve devralmalar, lisanslama konularında çok sayıda özel veya halka açık yerli ve yabancı kuruluşu temsil eden  Ramazan Arslan, uluslararası düzeyde strateji oluşturma ve uygulama konularında önemli bir tecrübeye sahiptir.

Lisans eğitimini 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Ramazan, yüksek lisansını (LL.M) ABD’de bulunan Temple Üniversitesi James E. Beasley Hukuk Fakültesinde yapmıştır. Ramazan Arslan 2002 yılında İstanbul Barosu ve 2008 yılında ise ruhsat sınavını başarıyla geçerek New York Eyalet Barosu’na kayıt olmuştur.

Dr. Engin Dilsiz, Ortak
İlaç Sektöründe Türkiye’de gerçekleştirilen birçok şirket satış, birleşme, ve devralma işleminde çalışan Engin bu işlemlerin ön analizinde, anlaşma sürecinde, ve işlemler tamamlandıktan sonra planlanan yönetim, operasyonel, ve finansal performans iyileştirme alanlarında uzmanlaşmıştır.

Engin, 25 seneye yakın bir süre Sandoz, Roche, BMS, Abdi İbrahim, PharmaSwiss, MSD, Alvimedica  gibi uluslararası ve ulusal firmalarda Ürün Yöneticiliği, Bölüm Direktörlüğü ve Genel Müdürlük dahil pek çok rolde çalışmıştır.

Son 5 yıldır ağırlıklı olarak yine ilaç sektöründe İş Geliştirme projelerinde, şirket alım, satış, ve birleşmeleri ile ilgili yapılandırma, operasyonel ve finansal iyileştirme, strateji, inovasyon, büyüme ve karlılık gibi konularda danışmanlık yapmış ve birçok projeyi yönetmiştir. Engin, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'n den 1989 yılında mezun olmuş, Boğaziçi Universitesi’nde 1999 yılında Executive Strategic Management programını tamamlamıştır.

Yalçın Özbozdoğanlı, Ortak
Tekstil sektöründe Türkiye markalarından biri olan Sabancı Holding kuruluşu Bossa TAŞ de 30 yıl kadar üst düzey yönetici olarak çalışmış, bu süre içinde çeşitli projelerde ve uluslararası şirket alım ve satımlarında görev almıştır. Daha sonra yurtdışında ve yurtiçinde çeşitli sektörlerdeki firmalarda ve kuruluşlarda yönetim danışmalığı ve genel koordinatörlük pozisyonlarında tecrübelerini kullanmıştır.

Türkiye'de ilk olarak uygulanan Hazine Müsteşarlığı destekli Koru Mutuel Sigorta Şirketi kuruculuğunda, Yönetim ve Danışma Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.

Son beş yıldan beri ağırlıklı olarak yönetim danışmanı olarak yurt dışında (Afrika ağırlıklı) ve yurt içinde ticari şirketlere yönetim, yeniden yapılandırma, operasyonel ve finansal iyileştirmeler, statejik yapılandırmalar, süreç iyileştirmeleri konusunda çalışmalarda bulunmaktadır.

1973-1978 yılları arasında Almanya'da FH KİEL Mühendislik fakültesinden Tekstil ve Tekstil Makine bölümünden Dip.Ing. ünvanıyla mezun olduktan sonra yine Almanya'da FH Mönchenglanbach Mühendislik fakültesinden Ekonomi ve  İşletme konularında eğitim almıştır.

Cemre Asci, Kıdemli Analist
Anafina-Translink’te kıdemli analist olarak görev yapan Cemre, Birleşme ve Devralma, Yeniden Yapılandırma, Greenfield Yatırımlar alanlarında uzmanlaşmıştır.

Cemre, sektör analizleri, piyasa araştırmaları, pazara giriş stratejilerinin belirlenmesi, potansiyel hedef firmaların seçimi, performans kritelerine göre şirketlerin değerlendirilmesi, bilgi memorandumu, teaser, yönetim sunumları gibi dokümantasyonların hazırlanması, finansal analiz ve ilgili modellemelerinin yapılması, şirket değerleme modellerinin oluşturulması gibi tüm süreç kapsamında A’da Z’ye yönetim takımına destek olmaktadır.

Yerli ve yabancı şirketleri pazara giriş, risk yönetimi ve yatırım fırsatları konusunda da destekleyen Cemre lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesinde yapmıştır.

 

İletişim

Her türlü sorunuz için;

Telefon: +90 (212) 323 2101
E-Mail: info(at)anafina.com veya buraya tıklayın